+31 (0)186 692288 info@hoschotting.nl
s

De juiste oplossing om ongevallen te voorkomen.

s

Veel ervaring opgedaan om te kunnen innoveren.

s

Wereldwijde handelspartner in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.

PBM’s

PBM-uitrustingen en veiligheidsartikelen zijn de meest bekende materialen ten behoeve van veilig werken. De noodzaak voor deze materialen werd geboren uit 2 belangrijke gegevens, namelijk:

  • Wet van Murphy: “Als iets fout kan gaan dan zal dat ooit gebeuren en wel met het meest ernstige gevolg op het meest onverwachte moment”
  • Beperking arbeidsongeschiktheid: De Arbeidsomstandighedenwetgeving uit 1994 geeft de dwingende richtlijn om aan de hand van een risico-inventarisatie een geschikt EHBO- en veiligheidsproductenpakket aan de werknemer te verstrekken.

Gelukkig kan gezegd worden dat het besef van de noodzaak voor veiligheidsartikelen een groot draagvlak binnen het bedrijfsleven heeft gevonden. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, is dit in veel gevallen terug te brengen naar menselijk falen. Hier vindt u een brede selectie PBM- en veiligheidsartikelen die u de mogelijkheid biedt ongevallen en letsel te voorkomen.

Bekijk hier de catalogus van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem contact op